Behandeling

Werkwijze

Na een telefonische aanmelding en het maken van een eerste afspraak start de intake van twee gesprekken. Daarna bespreek ik samen met de cliënt het behandelplan en passen we dit zo nodig aan en begint de behandeling. Tijdens de behandeling zijn er ook evaluatiemomenten.

 

Mijn werkwijze omvat meerdere psychologische stromingen, waarbij ik onder andere gebruik maak van het referentiekader en de technieken vanuit de Cognitieve gedragstherapie, de Oplossingsgerichte therapie, Schematherapie, EMDR (traumabehandeling), Affectfobietherapie en de Systeemtherapie.

 

Naast de klachten waarvoor een cliënt komt kijk ik ook naar de voorgeschiedenis en de omstandigheden waarin de cliënt zich bevindt. De hulpvraag van de cliënt staat voorop in de behandeling en ik hecht belang aan de autonomie van ieder individu.

 

Wat is EMDR?

EMDR(Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.

EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS (posttraumatische stress stoornis) en andere traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept.

 

Voor meer informatie bezoek de website van de vereniging voor EMDR, of download hier de folder.